Małgorzata Kowalczyk

Jestem specjalistą psychologii klinicznej oraz certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, które łączę z innymi technikami, m.in. z pracą poprzez psychodramę. Posiadam tytuł asystenta psychodramy Polskiego Stowarzyszenia Psychodramy, aktualnie jestem w trakcie realizacji drugiego stopnia uprawniającego do tytułu terapeuty psychodramy. Posiadam uprawnienia lidera Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Bardzo cenię sobie możliwość pracy z ludźmi, pomagania im i leczenia różnych trudności psychicznych bądź problemów interpersonalnych.